Jak se bránit koronaviru. Péče lidi po CMP

15.03.2020 17:17

SPECIFICKÉ RADY V PREVENCI PROTI NÁKAZE KORONAVIREM PRO OSOBY PO POŠKOZENÍ MOZKU,
ZEJMÉNA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ.

   Většina postižených jsou lidé seniorského věku, tzn. osoby, které jsou více ohroženy. Zranitelnější jsou proto, že mají často ještě další nemoci, obvyklé u starších lidí, které snižují jejich obranyschopnost. Platí pro ně ale všeobecná opatření, vyhlášená Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
   Je však velmi nepravděpodobné, že by plánovali delší cesty mimo bydliště.
   Záleží samozřejmě na tíži a rozsahu hendikepu, které jim nemoc způsobila. Zda jsou trvale upoutáni na lůžko, nebo jsou schopni jakékoliv samostatné aktivity.

Jak se chovat?

Jsou to především zásady dodržování osobní hygieny.
- Lidé, kteří jsou do určité míry samostatní, zvládnou i častější mytí rukou.
Ruce si je třeba mýt kdykoliv po použití WC a vždy po kontaktu s nějakým předmětem, který mohl být kontaminován.
- Ideální je opakovaně preventivně omývat všechny kliky, madla a předměty, kterých se dotýkají.  
   Osoby, které nejsou schopny samostatného pohybu, zejména ty, které jsou více odkázány na pobyt na lůžku, je nutné zabránit jejich nakažení a je nezbytné dodržovat:
- před kontaktem s nemocným umýt ruce mýdlem, lepší je ošetření desinfekčním prostředkem.
- pokud je to možné, používat chirurgické rukavice.
- nasadit si roušku. Když ji nemáte, tak alespoň použít přežehlenou plenu, nebo kapesník.
- důležité je pokusit se vysvětlit nemocnému, proč roušku máte, aby se zbytečně nelekl.
- při ošetřování nemocného (proleženiny, odsávání, ...) dodržovat obvyklé antiseptické zásady (ošetřující je určitě znají)
- omýt si a následně desinfekčním prostředkem ruce po skončení ošetření
- pravidelně větrat, resp. zajistit dostatek čerstvého vzduchu.
- dostatek vitamínů z ovoce a zeleniny.
- dostatečný spánek