Infarkt, co to je ?

25.10.2012 17:27

Většina lidí si tento náhlý stav spojuje se srdcem. Jde ale o následek/ky uzávěru, či zúžení jakékoliv samostně zásobující koncové cévy. Vyživovaná tkáň má značné problémy. Zprvu fuguje velmi špatně, později většinou odumírá. To se projevuje poruchou funkce, kterou zajišťuje.

 

luk