DĚDIČNOST - Mám se bát?

29.06.2012 19:28

Opakovaná a pochopitelná otázka. Můj pokrevný příbuzný prodělal, či prodělává nějakou nemoc. Jaké je riziko, pravděpodobnost, že mě to postihne také?  Velmi obtížná odpověď, protože i choroby jsou různé. Dědičná zátěž bývá rozdílná. U úrazů a infekcí je asi jasné, že dědičnost je součástí příčin pouze do té míry, nakolik je na vině i způsob života. Ten se dá ovlivnit hodně. Prevence je sice mnohdy nepřitažlivá a nepopulární, ale mnohému se však dá zabránit. Horší situace je u postižení, která jsou jednoznačně děděná, nebo je určitá pravděpodobnost, že se ubráníme velmi těžko. Nejvíce se lidé obávají rakoviny, ale jsou i choroby, o kterých bychom měli vědět více. Častá námitka je, že „on kouří, jako tovární komín, je zdráv, ale druhý nekouřil, dodržuje životosprávu, ale přesto onemocněl“. Jak to?!  Má tedy cenu se trápit nějakými omezeními?! Určitě má!!! Protože, vím-li, že je v rodině nějaké závažnější onemocnění, preventivní opatření mohou v každém případě buď zcela zabránit jejich vzniku, nebo jejich průběh zmírnit. Je to věc volby. Jistě si uvědomíte pár příkladů, kdy na to lidé nedbali a svým chováním příchod těžkého stavu podpořili. Zcela jiná situace je u vrozených vad, u kterých někdy prevence vůbec nepomůže. To je ale na konkrétní dotaz, nebo konzultaci s příslušným odborníkem. Bohužel i poškození mozku vzniká poměrně často z těchto příčin.

 

luk