Co mám dělat?

01.10.2012 19:53

V akutní fázi, máte-li podezření na mozkovou příhodu - mrtvici, OKAMŽITĚ je NUTNÁ odborná POMOC.

Sanitku ale voláme kdykoliv, když se člověk chová "jinak", zejména je-li v bezvědomí.

Je ale BEZPODMÍNEČNÉ ZAJISTIT ŽIVOTNÍ FUNKCE. Zjistit, je-li zachován krevní oběh a dýchání. V negativním případě do příjezdu záchranářů provádět resuscitaci. Mozek je velmi citlivý na nedostatek kyslíku a i neodborná pomoc je pomoc.

Základy první pomoci by měli umět všichni, včetně dětí (https://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/).

 

luk