Co je to MR, CT, AG, EEG, ...

08.08.2012 20:24

. . . a jiné tajemné názvy v sobě skrývají vyšetření, která používají také neurologové k upřesnění diagnosy. Pomocí nich zjišťujeme, jaká a kde je chyba. V případě CMP můžeme určit druh tohoto postižení a tím i přesněji léčit. Existuje mnoho dalších metod, která také hodně pomáhají (EMG, SONO a mnoho dalších). Nechci Vás však zatěžovat informacemi, protože z Vás není třeba vychovávat odbormíky. Proto jen stručně to důležité. Podrobnosti můžete nastudovat na mnoha webech na internetu. Podstatné však je, že poměrně dobře se daří s jejich pomocí řídit další léčbu. S postupem technického pokroku a díky nástupu počítačů se objevují nové způsoby a jednotlivé metody se tak dají i kombinovat

MR (magnetická resonance) a CT (computerová /počítačová/ tomografie) jsou rentegenu velmi podobná vyšetření. Jsou však založena na jiných technických principech. Obě ale svým způsobem zobrazují příslušnou oblast. Podobně, jako anatomický atlas zobrazují i mozek (MR CT).

AG (angiografie)- vyšetření cév. V případě mozku jsou to pochopitelně tepny a žíly mozku. Své místo má v případech nutnosti odhalit nějaké odchylky v tomto systému.

EEG (elektroencepfalografie)- jak se říká, jakoby "natáčky"(přichycení elektrod je podobné, jako na obr. vedle). V nich jsou uloženy snímače, které zachycují elektrickou aktivitu mozku. Po zesílení se pak zobrazuje buď na papíře nebo PC.

Každé vyšetření má své možnosti, výhody a nevýhody. Některá vyšetření jsou neinvazivní, některá částečně do lidského těla zasahují. Některá jsou zcela neškodná, některá jsou rizikovější. To nechci strašit. Jen je dobré se nechat poučit. Rozhoduje také stadium nemoci, poškození.

Poznámka: Hodně názvů vyšetření končí slovem -grafie (angiografie, encefalografie, elektrokardiografie, ...). Je to z dob, kdy se výsledek nějak graficky (na papír, na rtg. film a pod.,..) zachycoval. Teď se většinou zpracovává počítačem a prostřednictvím PC nosičů, nebo PC sítí se pak také šíří. Tedy jde také o grafické zpracování, ale podstatně jednodušší pro hodnocení a manipulaci, mnohdy i názornější a využitelnější. I dřívější ev. rizikovost se snižuje. Jsou používány šetrnější kontrastní látky, méně zatěžující organizmus.

Přestože technika je dokonalá, nálezy vždy hodnotí odborník-lékař. (do školy chodil čtvrt století a učí se stále)

 

luk