Cenná práce - psychický vliv mrtvice na člověka

19.11.2016 13:04

Dobrý den.

Chci vás upozornit na velice důležitou a přínosnou "magisterskou práci". 

Mgr. Radomíra Bednářová se v ní soustředila především na vliv CMP na psychiku pacienta a blízkých. Dalšími tématy byla kvalita péče, zejména zdravotnické, která je těmto lidem poskytována. 

Skoro alarmující bylo, že doposud se touto problematikou intenzivněji nezabýval nikdo.  Přes špičkovou (převážně) akutní péči je velmi nedostačující zajištění tzv. následné péče (rehabilitace, dřívější LDN a vše, co by po té primární mělo následovat).

Mgr. Radomíra Bednářová svolila, abych zde její práci zpřístupnil a umožnil tak nahlédnout do duší lidí, kteří jsou zdraví, nebo se s CMP setkali jako pacienti.

Studie i její závěry také potvrzují známé : "Sytý hladovému nevěří", "Nepochopí ten, kdo nebyl v mých botách".

Zjistila, že je nutné věnovat se základním otázkám. Teprve další práce mohou být věnovány podrobněji jednotlivým okruhům.

Vaše případné poznámky, či názory budou vítány.

Zde je odkaz na celou práci - H - Cévní_mozková_příhoda,_psychické_změny_pacienta_a_rodiny_a_možnosti_odborné_pomoci.pdf (3147460)