Blog

24.11.2012 17:10

Byla mi nabídnuta spolupráce s "blog idnes". Intenzivně tedy připravuji aktivaci této možnosti. Pomoct lidem, kteří již do problému spadli a informovat doposud nevědomé o této možné životní komplikaci. Doufám, že tím ubude i prohlášní typu:" Vaše stránky jsem objevil/-a náhodou".  V blogu bych chtěl probírat i některé nepříjemné okamžiky péče o pacienty. Mnoho "častých dotazů" i otázek přináší život. Budu se také hodně věnovat možnosti těmto nepříjemným stavům předcházet. Prevenci  mrtvice, onemocnění srdce. Ale i dalším nemocem, ke kterým mám, jako neurolog, blíž.

Doufám, že i tato pomoc bude účinná.

 

luk