Bezdůvodně se směje nebo pláče.

17.08.2012 18:37

S tímto jevem se můžete setkat i po poškozeních mozku i u starších lidí bez zjevné příčiny. Je to projev poškození funkce, jako kterýkoliv jiný. Stejně, jako pacient nemůže za poruchu řeči, či obrnu, také nemůže za tyto projevy. Jsou hůře zvladatelné a nemocný se za ně mnohdy stydí. Ví, že nejsou patřičné.

Proto opět prosím o toleranci a vytrvalost. Většinou se časem zmírní, nebo zcela vymizí.

 

luk