AVM, AV malformace - co to je ?

01.08.2012 16:14

Spleť cév, která na to určité místo nepatří. Většinou vrozený problém. Podle lokality, kde se nalézá, může způsobit problémy. Zvláště, praskne-li. V mozku může dojít ke vzniku tzv. „krvácivé mozkové příhody“. Bližší ve článku věnovaném mrtvici.

 

luk