Andělé, karty, kyvadlo.

30.06.2012 13:11

Mé první setkání s andělem a kdy to vlastně začalo.

Bylo mi 5 a byla jsem s babičkou u vzdáleného strýce v rodné vesnici babičky i mého otce.

Byly Dušičky a ve světnici, kde jsme spali byla sice dost zima, ale za to tam voněla panenská jablíčka.

Asi druhou noc jsem se probudila a uviděla ho.

Seděl na hromadě jablíček, usmíval se na mne a jedno mi podával.Okolo něj byla nádherná záře a já se vůbec nebála.Po chvíli jsem opět usnula, ale  s nádherným pocitem ochrany a přátelství. Ráno jsem se probudila a v ruce jsem držela to jablíčko.

Když jsem to vyprávěla babičce , usmála se i když trochu smutně a řekla, to byla Zdenička .

A já se dozvěděla , že můj taťka měl sestřičku, byla starší než on a zemřela,když jí byly 2 roky.

Vlastně se ani nepoznali.

Jablíčko jsem snědla, ale andělé mne provázejí celý život.

Trvalo dlouho, než jsem v sobě urovnala na první pohled dost nesourodé schopnosti.

Bylo to o  to složitější, oč o mne více projevovalo zájem černo.

Prošla jsem mnoha zkouškami a opravdu vím, jaké to je žít s ďáblem v těle. Dobro a zlo.

Dnes vím,že jsme spjati a nemá smysl bojovat. Jedno neexistuje bez druhého . A tak černé síly vědí, že je vnímám a oni vnímají mne, občas mi přivedou do života situaci – zkoušku jak mne získat. No a já jim vždy poděkuji za tuto zkušenost a jsem stále na cestě andělů.

 

Andělé léčí. Ano, toto již bylo mnohokrát napsáno i řečeno.

Ale ono to opravdu funguje.

Andělé hovoří o každé bytosti a vedou mne na cestu jak pomoci lidem , na cestě uzdravení jejich duší a tím i těla.

Ne,nejsem ta kdo říká nevěřte lékařům, naopak, pokud je to možné snažím se o komunikaci s lékařem .

Nemocná duše je počátkem nemoci těla.Neprovádím žádné čáry ani rituály, sama to nazývám,

„pojďme si povídat ……“

Díky empatičnosti, se mi daří vnímat podstatu vzniklého problému, který také potvrzují andělé.

Ke komunikaci s nimi mi pomáhají andělské a šamanské karty. Klientům pak pomáhá automatická kresba a písmo vyjádřit svůj nejutajovanější pocit, stav duše, který stál na počátku jejich problému.

Je mnoho příběhů,které jsem s klienty prožívala,viděla jsem mnoho slz a naopak mnoho šťastných úsměvů . Pokud by si někdo myslel, že stačí jedno povídání , je na omylu, ne nestačí. Blok, který v našem životě nastal,měl také svoji časovou osu.

Jedno však zaručit mohu, vždy to zůstává jen mezi klientem, mnou a anděly .

Když se jednou zúčastnil na přání klienta takového sezení MUDr. Václav Lukáš, po čase mi na základě zlepšení stavu klienta nabídl spolupráci a já ji s úctou přijala.

Tak jsem tu a ráda pomohu těm , kteří ucítí potřebu se se mnou kontaktovat. Někdy postačuje i písemný kontakt na emailu nebo dopisem , ale ne vždy .Nicméně tyto stránky jsou určeny k povídání si .

 

Na možnost pomoci se těší

Eva, e-mail: sandely@seznam.cz

Tel.: 777131251