Alzheimerova nemoc - jak ji poznám?

05.10.2013 15:21

Alzheimerova nemoc!!! Jak se projevuje? Jak ji poznám?

Zprvu nenápadné projevy - zapomínání, ztrácení klíčů a dalších předmětů běžné potřeby (už slyším poznámku, že určitě máte taky "toho Němce", protože jste několikrát ztratili cokoliv :-)). Pokud ale zvládáte ostatní, tak není obava opodstatněná. Zvláště, jste-li mladšího věku. Pozdějšími příznaky jsou špatná orientace, nepamatování si jmen, pletení si data (den, měsíc, roční období i letopočet), ale i další poruchy rozpoznávacích funkcí.

K lékaři

Máte-li věk nad 50 let a objevili jste u sebe něco z toho, co popisuji, měli byste být vyšetřeni odborníky (psychologové, psychiatři). Včasný záchyt a léčba můžou ledacos zachránit. Dokud si "budoucí nemocný" toto nebezpečí uvědomuje. Pak se stává velmi obtížným i blízkého, do té doby soudného, přesvědčit o oprávněnosti vyšetření.

Kdo by měl pomoci?

Příbuzní, blízcí a osoby z okolí. Ti s člověkem přicházejí do styku nejvíc. A právě oni by měli včas iniciovat odborné vyšetření.

I tady platí, že je lepší nechat se prohlédnout dříve třeba "zbytečně", než pozdě.

Kam se obrátit?

Osobní zkušenosti mám s vysoce odborným a lidským přístupem především s těmito organizacemi. Česká alzheimerovská společnost  a  Nadační fond A.N

dr. luk