Epidemie AlzheimeraALZclanek.jpg

V médiích proběhla informace o "epidemii Alzheimerovy nemoci". Že se to prý projevuje v poslední době. Ona to není tak nová nemoc. Příčin, proč se o ní hovoří, je víc.

Lidé se dožívají vyššího věku

Protože lidský věk se zvyšuje, je také procentuální výskyt některých nemocí, patřících spíše ke stáří, významnější. Demence starší lidi vždy trápila.

Výzkum odhaluje nové nemociALZvedaa.jpgALZveda.jpg

Nové vyšetřovací metody umožňují důkladněji zkoumat lidské tělo a jeho nemoci. Před existencí a větší dostupností počítačové tomografie (CT) a magnetické resonance (MRI) hodně pacientů, v dřívějších dobách umístěných na psychiatriích, také umíralo na nerozpoznané nádory mozku (podobných příkladů je pochopitelně více). 

Alzheimerova nemoc!!! Jak se projevuje? Jak ji poznám?

Zprvu nenápadné projevy - zapomínání, ztrácení klíčů a dalších předmětů běžné potřeby (už slyším poznámku, že určitě máte taky "toho Němce", protože jste několikrát ztratili cokoliv :-)). Pokud ale zvládáte ostatní, tak není obava opodstatněná. Zvláště, jste-li mladšího věku. Pozdějšími příznaky jsou špatná orientace, nepamatování si jmen, pletení si data (den, měsíc, roční období i letopočet), ale i další poruchy rozpoznávacích funkcí.

Kdy k lékaři?

Máte-li věk nad 50 let a objevili jste u sebe něco z toho, co popisuji, měli byste být vyšetřeni odborníky (psychologové, psychiatři). Včasný záchyt a léčba můžou ledacos zachránit. Dokud si "budoucí nemocný" toto nebezpečí uvědomuje. Pak se stává velmi obtížným i blízkého, do té doby soudného, přesvědčit o oprávněnosti vyšetření.

Kdo by měl pomoci?

Příbuzní, blízcí a osoby z okolíALZdcerraatata.jpg. Ti s člověkem přicházejí do styku nejvíc. A právě oni by měli včas iniciovat odborné vyšetření. I tady platí, že je lepší nechat se prohlédnout dříve třeba "zbytečně", než pozdě.

Kam se obrátit?ALZpomocneruce.jpg

 Osobní zkušenosti mám s vysoce odborným a lidským přístupem především s těmito organizacemi. Česká Alzheimerovská společnost  a Nadační fond Alzheimerovy nemoci.

Mohu se bránit sám?

Ano. Je třeba být co nejdéle aktivní duševně. Nevyhýbat se společnosti, pěstovat koníčky. Současná technika nabízí ale i další zábavné možnosti, jak udržet mozek svěží, bystrý, pružný a . . .  prostě zdravý.

luk