Alzheimer a jeho nemoc

02.10.2013 14:23

To není jeho nemoc. On ji jen specifikoval a oddělil od prosté demence. Především popsal její projevy a  nepříjemné  společenské dopady. Budoucnost, kterou si mnozí uvědomují, nicméně proti ní nic nepodnikají. Ve chvíli, kdy se dostaví, a nemoc se "rozjede", bývá již pozdě. Léčba nebývá příliš účinná, spíše chrání dalšímu zhoršování. Často ale již není, kam a jak se zhoršovat.


Epidemie Alzheimera
V médiích proběhla informace o "epidemii Alzheimerovy nemoci". Že se to prý projevuje v poslední době. Ona to asi nebude tak nová nemoc. Příčin, proč se o ní hovoří, bude zřejmě víc.


Lidi se dožívají vyššího věku
Protože lidský věk se zvyšuje, je také procentuální výskyt některých nemocí, patřících spíše ke stáří, významnější. Demence starší lidi trápila vždy.  Že je to ten "Němec" se objevilo později.

 

Nové vyšetřovací metody  umožňují důkladněji zkoumat lidské tělo a jeho nemoci. Před existencí a větší dostupností počítačové tomografie (CT) a magnetické resonance (MRI) hodně pacientů, v dřívějších dobách umístěných na psychiatriích, také umíralo na nerozpoznané nádory mozku (podobných příkladů je pochopitelně více).


V příštím článku pokračování. . . . Ale již teď se můžete podívat, jak proti té nepříjemnosti bojovat.

 

luk