A co psycholog ?

03.08.2012 20:38

Co nejdříve. Pacient je většinou zmaten a situací zaskočen. Nejbližší jsou také vytrženi z dosud běžícího života. Převážně se snaží o rychlou orientaci v této těžké situaci. Nechápou ji a nevědí, co mají dělat.

To jsou základní důvody, proč by měl být během několika dní přítomen psycholog, rehabilitační a další odborníci, kteří zvládají pomoc i v praxi. Psycholog by měl navázat s pacientem kontakt v prvních dnech.

 

luk