Miniprůvodce lidským tělem

Je jasné, že cévní mozková příhoda (CMP) je dost závažné onemocnění. Dovede notně zamávat každým člověkem. Fyzicky i psychicky. Člověk, respektive lidský organizmus, je hodně složitý.
Napadlo mě, že bych Vás mohl na těchto stránkách lidským tělem provést. Povědět něco o jeho fungování, trochu popovídat o některých nemocech s tím, že bych Vám řekl, jak jim předcházet. Před nedávnou dobou (v létě 2013) mě o tento exkurs požádala ředitelka portálu PRVNÍ KROK paní ing. Zuzana Dobiášová.
 Téměř celý život jsem byl neurolog. Do ostatních oborů jsem většinou jen nahlédl. Proto některé mé informace, sdělení a vysvětlení budou možná nutit mé kolegy z jiných oborů k odbornějšímu výkladu, nebo k upřesnění. V tom případě prosím o reakci až ve chvíli, kdy to bude opravdu nutné. Případně nějakou kapitolu rozvést.
Rozhodně totiž nemám v úmyslu dělat z medicínských laiků doktory a nemíním zahlcovat spoustou hůře srozumitelných teoretických pojednání.
Vše se budu snažit popsat česky, nikoliv doktorsky (jazyk, v němž se to hemží odbornými výrazy a běžný pacient většinou nerozumí, přestože by se rád dozvěděl, co mu vlastně je).
Nejprve se soustředím na jednotlivé součásti lidského těla a základy jejich součinnosti. Současně s tím, nebo v samostatných částech, se zmíním o základech nemocí, léčbě a prevenci.
Základní studium medicíny trvá 6 let velmi intenzivního studia na lékařské fakultě (student získá titul MUDr.) a poté pokračuje tou, řekl bych, nejdůležitější částí - praxí. Teprve po 10-15 letech po promoci může člověk doufat, že se stane lékařem.
Účelem mého miniseriálu o lidském těle je přiblížit Vám více to nejcennější, co máme.
Je třeba ale myslet na to, že celek tvoří nejen jednotlivé orgány a systémy, avšak že významnou součástí celku je psychika. Její stav má na fungování člověka a případný vznik nemocí hodně velký vliv.
Jak jsem říkal, tělo je to nejvzácnější, co máme. Mnozí s ním však zacházejí velice nešetrně a údržbu zcela zanedbávají. Ke změně tohoto postoje budu chtít přispět také.

 

MUDr. Václav Lukáš, dr@pomrtvici.cz


Lidské tělo - průvodce

Zázračný, záhadný a také zvláštní mozek.

02.03.2020 23:18
   Přívlastků bychom mohli nalézt mnoho. Jisté ale je, že mnohé zůstává neodhaleno. V mozku je asi sto miliard nervových buněk. Velice obtížně představitelné množství tzv. neuronů. Jejich těla jsou v šedé hmotě (to jsou ty buňky, kterými se rád vychloubá proslulý literární detektiv...

Zákeřné "to je dobrý"

26.02.2020 13:59
Tělo má rezervy, ale i ty se mohou vyčerpat.    Jedna z příčin, proč umíme zvládat i velmi krizové situace, je větší rezerva schopností některých orgánů. Lidské tělo je schopno napravit (zhojit) i poměrně velká poranění. Člověk potom sice nemívá dovednosti, jako dříve, ale i tak lze žít....

"To je od krční páteře" 2

16.02.2020 18:43
Minule jsem psal, že z úst odborníka, ale i mnoha domácích radilů, lze slyšet výrok: " T O J E  O D  K R Č N Í  P Á T E Ř E ".    Krk ale není jen páteř. Je to velké množství svalstva, hrtan, hltan a uzliny (těm nejznámějším říkáme mandle).    Všechny potíže tedy...

"To je od krční páteře"

09.02.2020 18:39
   Tento závěr je často slyšet od lékařů, ale pronášejí ho i laici.    Co tedy může od krční páteře být? Krk obecně spojuje hlavu s tělem.    V hlavě je mozek, tedy "řídící centrum". Taky začátek dýchací a trávicí soustavy - nos a ústa. To samozřejmě vědí i malé děti....

Psychika a zdraví

01.02.2020 15:21
Když písničkář Jaroslav Hutka zpíval písničku "Hádala se duše s tělem", vycházel z lidových písní, které uspořádal kněz, teolog a národní buditel František Sušil. V sebraných písních (neuvěřitelných zhruba 2400) se tato věčná otázka často...

Pohybový systém

26.01.2020 18:04
    To je systém, který si zřejmě většina uvědomuje nejvíce. Hlavně ve chvíli, kdy dojde k jakékoliv poruše jeho činnosti poškozením centrální nervové soustavy, nebo při samotném poranění končetin. Bližší se dozvíte v části o nemocech.    Viditelně nám umožňuje chodit, běhat a...

Krev

20.01.2020 23:37
   "Živiny a kyslík jsme do těla dostali. Zažívacím a dýchacím systémem.    K jejich distribuci v organizmu je uzpůsoben krevní oběh. Z názvu je jasné, že nosičem je krev. Krev je kapalná, hodně lepkavá cirkulující tkáň, složená z tekuté plazmy a buněk (červené a bílé krvinky,...

Oběhový systém

12.01.2020 16:00
   V minulých dílech jsme si přiblížili funkci kůže, dýchacího a trávicího systému. Jejich úkolem je také příjem a úprava látek, důležitých pro život. Když je do těla dostaneme, je potřeba je rozvést k cílovým orgánům. V tom má svoji nezastupitelnou úlohu oběhový systém - soustava. Slouží...

Trávicí systém

06.01.2020 16:38
K životu potřebujeme energii. Zdroj síly a dalších nezbytných látek je v potravě. K jejímu zpracování slouží trávicí soustava. Někdy jste mohli zaznamenat výraz "GIT", což jsou první písmena výrazu "Gastro - Intestinální - Trakt". Jasně dává představu o tom, že trávicí systém je vlastně skoro...

Kůže je důležitější než si myslíte

30.12.2019 13:30
"To by člověk vyletěl z kůže!", "Dneska se necítím ve své kůži" a víc dalších průpovídek. Proč jich existuje tolik?  To proto, že je kůže pro člověka důležitá.    Není to jen zevní obal, ale má své specifické funkce a pokud je z jakýchkoliv důvodů poškozena (popáleniny, chemické...
1 | 2 >>